LEWISIANA.NL

 

 

C. S. LEWIS IN HET NEDERLANDS:

FOUTEN IN DE VERTALING

 

Leest u een boek van C. S. Lewis in een Nederlandse vertaling van mijn hand? Dan wil ik u attent maken op een aantal fouten die ik daarin ontdekt heb.

Klik in onderstaand alfabetisch lijstje op de titel van uw gading. U krijgt dan het overzicht van fouten in dat boek te zien. Per fout ziet u eerst het pagina- en het regelnummer, dan de fout zelf, en dan de verbetering. In sommige gevallen wordt helemaal rechts aangegeven dat de fout in kwestie in een tweede of latere druk verbeterd is. Hebt u die verbeterde druk, dan valt er op het onder­havige punt dus niets meer te verbeteren in uw exemplaar.

De lijstjes zijn niet volledig; ik heb me beperkt tot storende fouten. Treft u er nog meer aan, dan verneem ik het graag via de contactpagina.

Let op: regelnummers voorafgegaan door ° zijn van onderaf geteld.

Arend Smilde

 

 

De afschaffing van de mens (1997, 2002)

Brieven aan Malcolm (1989, 2007)

Brieven uit de hel (2002)

Gedachten over de Psalmen (2002)

Hemelse zaken (2007)

Koppige overtuiging (2010)

De kromme en de rechte weg (2007)

Malacandra (2002)

Mijn leermeester (2012)

Onversneden christendom (1998, 2002)

Perelandra (2006)

Thulcandra (2008)

De tijdloze kern (2016)

Varensporen en olifanten (2006)

Verrast door Vreugde (1998)

Wonderen (1994)

De zeebries der eeuwen (2013)

Herbetovering (2019)

 

 

 

BRIEVEN AAN MALCOLM   (1989; 3e, herziende druk 2007)

blz.

regel

fout

goed

 

28

°18

wordt ik

word ik

 

35

°20

kan zijn met met

kan zijn met

 

58

11

voor anderen bidt

voor anderen bid

 

67

5

haar langdurig stilwijgen

haar zwijgen

 

67

°6

het ideaal dat

het denkbeeld dat

 

70

°7

zogezegd aan het worstelen

aan het worstelen

 

76

7

een opsomming van

het oprakelen van

 

82

12

nostras nabis

nostras retribuas nobis

 

86

2

schuldbelijdenis

berouw

 

96

°4

onstoffelijke

onwaarneembare

 

97

1

onze werkelijkheid

de veronderstelde werkelijkheid van het heelal

 

101

17

Je weet dat ik

Je weet waarom ik

 

103

10

voorstel, zal

voorstel – het uit zijn dood gewekte zin­tuig­lijke leven – zal

 

derde druk (2007) geheel herzien

blz.

regel

fout

goed

 

56

°7

hebt.

hebt

 

132

°15

clériclisme

cléricalisme

 

135

°12

te pas kwam

te pas komt

 

145

°7

(new ed. 1991).

(new ed. 1992; in 2005 herdrukt als Remembering C. S. Lewis).

 

149

°16

slecht dan

slechts dan

 

 

 

 

 

WONDEREN   (1994, 3e druk 2007)

blz.

regel

fout

goed

verbeterd

30

°3

begonnen in de praktijk

losgeraakt van de praktijk

 

44

°16

tot een andere hypothese

tot een heel serieuze andere hypothese

 

129

°9

is dan de het

is dan het

2e druk

137

6

van wat het karakter

van het karakter

2e druk

158

Noot

herkomst van dit citaat niet gevonden

herkomst is Samuel Johnson, the Vanity of Human Wishes (1749), 364.

 

225

°9

oorzaken van waren

oorzaken van was

 

 

 

 

 

DE AFSCHAFFING VAN DE MENS   (1997; 5e druk 2011)

blz.

regel

fout

goed

verbeterd

45

2

Wijs je hem af

Wijs je die af

 

45

3

Pogingen om het

Pogingen om hem

 

49

°12

en verder doen

en voortaan doen

 

49

°7

ons eigen lot in handen

ons lot in eigen handen

 

64

11

zowel magie als wetenschap

zowel magie als toegepaste wetenschap

4e druk

104

15

56  petitio principii

57  petitio principii

3e druk

105

°5

basislisk

66  basilisk

3e druk

 

derde druk (2002) met nieuwe paginering

blz.

regel

fout

goed

 

50

15

Wijs je hem af

Wijs je die af

 

50

16

Pogingen om het

Pogingen om hem

 

55

12

en verder doen

en voortaan doen

 

55

17

ons eigen lot in handen

ons lot in eigen handen

 

72

°6

zowel magie als wetenschap

zowel magie als toegepaste wetenschap

4e druk

115

7

op blz. 46

op blz. 51-52

4e druk

 

 

 

 

VERRAST DOOR VREUGDE   (1998; 5e druk 2010)

blz.

regel

fout

goed

verbeterd

114

17

‘Ik hoor je.’

I hear you.

3e druk

141

20

Alles wat ik

Bijna alles wat ik

145

°9

Anactoria

Anactoria

3e druk

185

15

Spärer

Spürer

 

189

°4

geweest.1

geweest.1)

3e druk

208

6

Gerald

Gilbert

 

215

12

Alexander ... (1850-1938)

Alexander ... (1859-1938)

 

 

 

 

 

ONVERSNEDEN CHRISTENDOM   (1999; 8e druk 2011)

blz.

regel

fout

goed

verbeterd

64

16

verdeerde kant

verkeerde kant

2e druk

90

°2

waar zijn.

waar moeten zijn.

176

2

zij allemaal

zijn allemaal

3e druk

192

7

fictieve

fictionele

 

3e druk (2002) met nieuwe paginering

76

6

andere opzicht

ander opzicht

 

80

2

waar zijn.

waar moeten zijn.

 

142

°15

worden bezighouden

worden beziggehouden

 

165

12

fictieve

fictionele

 

198

10

wordt

worden

 

 

 

 

 

GEDACHTEN OVER DE PSALMEN  (2002; 3e druk 2009)

blz.

regel

fout

goed

verbeterd

13

18

67:4

67:5

2e druk

15

4

68:5

68:6

2e druk

15

7

76:9

76:10

2e druk

34

11

49:10

49:11

2e druk

65

10

18:11

18:12

2e druk

65

14

18:10

18:11

2e druk

102

°5

a god’s embraces never are in vain.

‘de bijslaap der goden zal nooit onvruchtbaar zijn’ [met op blz. 118 de bronvermelding: Homerus, Odyssee XI, 249-250, vert. H. J. de Roy van Zuydewijn, 1992].

2e druk

116

14v

een vaak door Lewis geci­teer­de regel uit de Imitatio Christi van Thomas à Kempis

Thomas à Kempis,  De Imitatione Christi II.10.4. ‘Summum non stat sine infimo.’

2e druk

116

20

blz. ..

blz. 35

2e druk

117

11

blz. 112

blz. 11

2e druk

 

 

 

 

BRIEVEN UIT DE HEL   (2002; 4e druk 2009)

blz.

regel

fout

goed

156

8

non-valeurs zijn. Zo

non-valeurs zijn. Allemaal gelijk. Zo

 

173

20v

nieuwe Napoleons, nieuwe Shakespeares... [enz.]

[Deze aantekening betreft hoofdstuk XXIII,

en hoort daarom thuis op blz. 169.]

4e druk

 

 

 

 

MALACANDRA   (2002)

blz.

regel

fout

goed

5

2

Een aantal terloopse

Een aantal denigrerende

 

 

 

 

 

PERELANDRA   (2006)

blz.

regel

fout

goed

185

7

En bij besefte

En hij besefte

 

191

8

wat vrouwelijke

wat men gewoonlijk vrouwelijke

 

 

 

 

 

VARENSPOREN EN OLIFANTEN   (2006)

blz.

regel

fout

goed

44

noot

(1930)

(1924)

 

110

°4

het door populair

door het populair

 

165

10

of gezegd moet

of gezongen of gezegd moet

 

199

°4

voor de tot

voor de

 

237

9

concept

concept-

 

298

°9

over de ‘weer’ schreef

schreef over weirs

 

310

°1

1894–19

1894–1958

 

317

°11

195–123

195–217

 

 

 

 

 

DE KROMME EN DE RECHTE WEG   (2007)

blz.

regel

fout

goed

13

8

haar theïsme

naar theïsme

 

26

°1

hapte naar adem zei

hapte naar adem en zei

 

64

°9

trok zij handen weg

trok zijn handen weg

 

69

9

maak men onderscheid

maakt men onderscheid

 

134

15

Dat is helaas is nog

Dat is helaas nog

 

135

11

als verbreking een niet als

als verbreking en niet als

 

139

13

en gestel van

en het gestel van

 

158

°4

zoveel veel mogelijk

zoveel mogelijk

 

205

°14

nachtgaal

nachtegaal

 

210

°8

(2000–     )

(2000–2006)

 

227

7

(1886)

(1887)

 

227

8

(1887)

(1886)

 

232

°16

dit een

dit is een

 

 

 

 

 

HEMELSE ZAKEN   (2007)

blz.

regel

fout

goed

40

°8

is dat de

dat de

 

60

5

des te duidelijk

des te duidelijker

 

70

13

laat wegverklaren

wegverklaren

 

168

1

Bovennatuurlijk

Bovennatuurlijke

 

173

4

ervan genieten

ervan te genieten

 

214

6

Jij ken me

Jij kent me

 

242

6

alleen maar ene

alleen maar een

 

242

13

dan taal over

dan taal die over

 

247

7

heb om over na te denkeen

hebt om over na te denken

 

287

2

zin van woord

zin van het woord

 

306

13

in verband brengt

in verband breng

 

362

3

soms niet

soms voorbij alle hoop en waarschijnlijkheid

 

387

5

Al dat zo was

Als dat zo was

 

399

kop

De geheime

Het geheime

 

 

 

 

 

THULCANDRA   (2008)

blz.

regel

fout

goed

538

°1

Et dukkehjem (Het poppen­huis), verschenen in 1879.

Bygmester Solness (Bouwmeester Solness), verschenen in 1892.

 

550

°9

Jesaja 30:24

Jesaja 30:24; maar zie Matteüs 3:12 en Lucas 3:17 voor het bedoelde gebruik van de “wan”.

 

 

 

 

 

KOPPIGE OVERTUIGING   (2010)

blz.

regel

fout

goed

27

5-6

In het wetenschappelijke beeld is plaats voor niets van dat alles en zelfs niet voor wetenschap.

Het wetenschappelijke wereldbeeld heeft plaats voor niets van dat alles en niet eens voor zichzelf.

 

112

°1

hiervan

van deze kritiek

 

124

2

staatkerk

staatskerk

 

 

 

 

 

MIJN LEERMEESTER   (2012)

blz.

regel

fout

goed

19

27-30

met het prozaïsche soort mora­lisme houdt, dat goedheid in de sfeer van Wet en Plicht laat nooit iets voelen van de wel­da­di­ge wind die vanuit ‘het land van gerechtig­heid’ in je gezicht blaast, nooit [enz.]

naar het prozaïsche moralisme dat het goede beperkt tot de sfeer van Wet en Plicht, dat nooit iets laat voelen van de weldadige wind die vanuit ‘het land van gerechtigheid’ in je gezicht blaast, dat nooit [enz.]

 

29

8

Liefde alleen

Alleen de liefde

 

 

 

 

 

DE ZEEBRIES DER EEUWEN   (2013)

blz.

regel

fout

goed

269

14

‘recapituleren’ eind

‘recapituleren’, eind

 

275

20

Macepeace

Makepeace

 

 

 

 

 

DE TIJDLOZE KERN   (2016)

blz.

regel

fout

goed

4

2

God in the Dock (1979) en First and Second Things (1985)

Timeless at Heart (1987) en Christian Reunion (1990)

 

5

13

109

110

 

251

31-2

(40-45uardian, 10 januari 1941)

(40-45)
‘Meditation on the Third Commandment’ | The Guardian, 10 januari 1941)

 

267

24

eind 1951

23 april 1951

 

276

21

1951

1950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERBETOVERING   (2019)

blz.

regel

fout

goed

70

7

volgende twee oorzaken

volgende oorzaken