PREKENBOEKENPLANK

van Ds DICK DE JONG te Dordrecht

emeritus predikant van de Ebenezer Canadian Reformed Church

te Burlington, Ontario, Canada

 

Deze prekenboekenplank bevat preken die in de loop van de tijd op een boekenplank in mijn boekenkast verzameld zijn na in verschillende vrijgemaakt-gereformeerde kerken gehouden te zijn. Geïnteresseerde lezers zijn vrij één of meer preken te downloaden, voor persoonlijk gebruik of om

in een kerkdienst als leespreek te gebruiken.

 

  Preken uit Genesis over Abraham, Lot en Isaäk  

 

 Preken over Bileam    Numeri 22–24  

 

 Preken uit Rechters over Jefta  

 

  Preken over Lucas  

 

  Preken over Romeinen  

 

  Preken over Jacobus  

 

  Bijbellessen  

 

    Preken over de Heidelbergse Catechismus  

 

 

 

GERELATEERDE WEBSITES:

 

  Bijbelstudies: BIJBELKNOPENDOOS  

  Bijbel- en belijdenis-studies in het Engels: BIBLE KNOTS and JUNCTIONS  

*

  E-mail aan de schrijver