HARTELIJK WELKOM

OP DE WEBSITE VAN

DICK DE JONG

 

BIJBELKNOPENDOOS

Allerlei over Bijbeluitleg

 

[ INHOUD ]

 


 

 

DE EVANGELISTEN MARKUS EN LUKAS

schilderij van Matthias Stom (ca. 1600-1652)

 

Deze Nederlandse schilder reisde naar Rome, waar hij zich voegde bij de school van de beroemde Italiaanse schilder Caravaggio, actief in de eerste helft van de zeventiende eeuw.

Op dit schilderij kijkt de evangelist Markus u aan, leunend op zijn symbool de leeuw. De evangelist Lukas, met op de achtergrond zijn symbool het rund, gunt zich geen rust. Toen Markus allang klaar was, moest hij nog beginnen aan het boek Handelingen der Apostelen.

 


     (naar boven)

 

 

WAT VINDT U OP DEZE SITE?

 

1. TONGENTAAL OF KLANKTAAL

2. HET LIED EN DE MUZIEK VAN ENGELEN

3. OVER VROUWEN EN ENGELEN

4. OVER MANNEN EN VROUWEN

5. BEVOEGD TOT OORDELEN

6. EEN PRAATJE OVER PREKEN

7. OVER HOND EN LEEUW

8. WIE EIGENLIJK IS DE PREDIKER?

9. DE STRUCTUUR VAN HET HOOGLIED

10. DE STREKKING VAN HET HOOGLIED

11. GEBEDSGENEZING EN ZIEKENZALVING

12. JEFTA

13. BIJBELSE GETALLEN

14. ZONDER MAAN, OF NAAR DE MAAN?

15. DANIËL 7

16. DANIËL 8

17. DANIËL 8, HEMELSE LEGERS

18. DANIËL 9

19. DANIËL 10, 11 en 12

20. GALATEN 4, OVER JERUZALEM

21. DE BETEKENIS VAN DE VRIJMAKING VAN 1944

22. VRIJMAKING NA 70 JAREN AFGEDAAN?

23. BESCHERM VROUWEN TEGEN VERLEIDING

24. DE OFFERTHEORIE VAN HANS BURGER

25. GEVAARLIJKE GNOSTIEK IN DE GKV

26. NOU BREEKT M’N KNOOP

27. JAMMER! – ZONDE

28. OORLOGSVERHALEN

29. HOE DE OORLOG BEGON (GENESIS 1:1-2)

30. WAAROM AL DIE ELLENDE?

 


     (naar boven)

TOELICHTING OP DE NAAM VAN DE SITE,
“BIJBELKNOPENDOOS”

Vroeger was er in elk huis wel een knopen­doos te vinden. Allerlei van oude kleren gehaalde kno­pen, maar ook nieuw ge­kochte knopen werden in zo’n knopendoos bewaard. Tegelijk was het ook wel eens handig andere din­getjes daarin te bewa­ren.

In deze Bijbelknopendoos is net als in een gewone knopendoos van alles te vinden. Het zijn natuur­lijk meest kno­pen, maar wel­licht ook wel eens een speld, een naald, of wat men ook maar even bewaren wil en daarom in de knopendoos depo­neert.

Het is de bedoeling dat u in deze Bijbel­knopen­doos in de eerste plaats een aantal exegetische knopen zult aan­treffen, die ofwel ontbonden ofwel doorgehakt worden.

Daarnaast zult u hier bepaalde knooppunten in de Bijbel aan­tref­fen, en worden vandaaruit wegen aan­gewezen om uit de knoop te raken.

Deze knopendoos is aangelegd en gevuld door de emeritus-predi­kant van de Ebenezer Canadian Reformed Church te Burling­ton, Ontario, Canada. Mijn naam is Dick de Jong.

Een Engelse variant van deze website bied ik aan onder de naam Bible Knots & Junctions. Voorts is in Nederlands mijn Preken­boeken­plank online beschik­baar.

Reacties zijn welkom via bijbelknopendoos@solcon.nl

 


     (naar boven)

TOELICHTING OP DE ONDERTITEL,
“ALLERLEI OVER BIJBELUITLEG”

Het is in het bijzonder mijn bedoeling om over moeilijke Bijbel­teksten, waar ik in de loop van de jaren mee bezig ben geweest, de door mij gevonden oplossing weer te geven. Maar ook is het mijn plan zowel artikelen als in de loop van de tijd gehouden preken waarin bepaalde exegetische knopen zijn behandeld hier weer te geven.

En ten slotte hoop ik in de loop van de tijd uitvoeriger over be­paalde Bijbelboeken op deze website te publiceren.